Ratastool

Ratastoolis külastajatel palume sissepääsuks majja kasutada pääslat B1, kus asub ka lift, millega on võimalik liikuda hoone teistele tasanditele. B1 pääsla kõrval on ka ratastooliga liiklejatele mõeldud kaks parkimiskohta. Juhul kui B1 pääsla on suletud, palume pöörduda A1 pääsla juures asuva turva-keskuse valvelauda või helistada sinna numbril (+372) 6 600 290. Turvakeskusest edastatakse vajalik info teenindavale personalile, et abistada ratastoolis külastajat majja pääsemisel.

Ratastoolis külastajatele asuvad saali I tasandil, sektorite 102-103 taga spetsiaalsed ratastoolikohad (kokku 12 kohta).

Nimetatud ratastoolikohtadele müüakse (määratud istekohtadega ürituse korral) spetsiaalseid ratastoolipileteid, mis võimaldavad ratastoolis külastajal siseneda üritusele koos saatjaga, kellel ei ole tarvis osta täiendavat pääset. Saatjale on ette nähtud seisukoht ratastoolis külastaja kõrval.

Nimetatud sissepääse, parkimiskohti ning ratastoolikohti saalis näeb Unibet Arena plaanilt SIIN.

NB! Ratastoolipileti ostuõiguse aluseks on invaliidust tõendav dokument, mille olemasolu kontrollitakse üritusele saabumisel hoonesse sisenemisel.

Täiendav info ja piletite tellimine liikumispuuetega inimestele: klubi@unibetarena.com / (372) 6 600 300.