Ratastool

Ratastoolis külastajatel palume sissepääsuks majja kasutada pääslat B1, mille kõrval asub ka lift, millega on võimalik liikuda hoone teistele tasanditele. B1 pääsla kõrval on ka ratastooliga liiklejatele mõeldud kaks parkimiskohta. Juhul kui B1 pääsla on suletud, palume pöörduda A1 pääsla juures asuva turva-keskuse valvelauda või helistada sinna numbril (372) 6 600 290. Turvakeskusest edastatakse vajalik info teenindavale personalile, et abistada ratastoolis külastajat majja pääsemisel.

Nimetatud sissepääse näeb Unibet Arena plaanilt SIIN.

Ratastoolis külastajatele asuvad saali I tasandil, sektorite 102-103 taga spetsiaalsed ratastoolikohad (kokku 12 kohta).

Nimetatud ratastoolikohtadele müüakse (määratud istekohtadega ürituse korral) spetsiaalseid ratastoolipileteid, mis võimaldavad ratastoolis külastajal siseneda üritusele koos saatjaga, kellel ei ole tarvis osta täiendavat pääset. Saatjale on ette nähtud seisukoht ratastoolis külastaja kõrval.

NB! Ratastoolipileti ostuõiguse aluseks on invaliidust tõendav dokument, mille olemasolu kontrollitakse üritusele saabumisel hoonesse sisenemisel.

Täiendav info ja piletite tellimine liikumispuuetega inimestele: klubi@unibetarena.com / (372) 6 600 300.

Unibet Arena riietehoiud on avatud suuremate ürituste toimumise korral. Üleriiete ärapanekuks on avatud kuni 4 riidehoidu: 0 ja I tasandil kummalgi 2, kogumahutavusega kuni 4000 kohta. Sõltuvalt ürituse eripärast ja/või külastajaskonna suurusest võivad olla riidehoiud osaliselt või täielikult suletud ja/või teisaldatud. Maja maksimaalse täituvuse korral ei ole võimalik pakkuda riietehoiu teenust kõigile külastajatele, mistõttu soovitame kohale tulla uste avamise ajaks.

Ühe üleriiete koha kasutamise tasu on tavapäraselt 2 eurot ja ei sõltu hoiuaja kestusest. Üleriiete hoiuteenuse pakkujaks on TM Produktsiooni OÜ, kellel on ka õigus teha vajadusel muudatusi tasu suuruse ja teenuse pakkumise korra osas.

NB! Riietehoius ei teostata pakihoidu. Unibet Arenale lähim koht asjade hoiule jätmiseks asub Rocca al Mare Kaubanduskeskuse Prisma infoleti kõrval, mis on avatud iga päev kl 8 - 23.